تبلیغات
rainygirl - یتی
شنبه 24 مرداد 1388

یتی

   نوشته شده توسط: sara    

راینولد مسنر و یتی

افسانه یتی درسال 1832 آغازگردید، وقتیكه یك طبیعی دان بریتانیائی ازیك موجودپشمالوی شبیه به میمون كه درمناطق پربرف هیمالیازندگی می كرد، خبرداد.صبورانه اطلاعات جمع آوری می شد، محتاطانه ممكنهاازغیرممكنهابیرون كشیده می شد، مسنرنتیجه گرفت كه یتی یك ساختاراداركی ، سنت وموضوع جانورشناسی است ."درجستجوی یتی" یك داستان ماجراجویانه است كه شبیه بقیه نیست ، مارابیشتربه حقیقت آنسوی یك افسانه نزدیك می كندوباعث می شودكه درك كنیم كه چراآن چه كه درمسیراو درشرق تبت درآنروزدرسال 1986 بود، برای همیشه درذهن اوباقی ماند. راینولد مسنر

مسنر و یتی

من قلل هیمالیا را صعود كرده ام ویتی را چهار بار دیده ام.راینولد مسنر

 

یتی خوابیده بود، كوهنوردان به آرامی به او نزدیك شدند، پاورچین به بیست متری اورسیدند بنابراین قادر به عكاسی وفیلمبرداری ازاوبودند. حدودسه دقیقه بود كه به اوخیره شده بودند.

""او بیدار شد و ما را دید، حالت نگاه كردن او به مامثل بچه ای بود كه برای اولین بار كسی را دیده است . چشم در چشم هم دوختیم ، حتی می توانستم او را لمس كنم ، او بلندشد و آنجا را ترك كرد"".

تصور كنید اولین ملاقات واقعی مستند بین انسان ویك گونه حیاتی جدید، یتی غول برفی معروف ، او چگونه مخلوقی است؟ یك موجودمهربان خجالتی ، دیداری توأم با صلح وعدم درك متقابل؟.

كوهنوردایتالیائی رینهولدمسنر مدعی است كه دقیقا"یتی چنین موجودی بود. ومی گوید با او مواجه شده است نه یكبار بلكه چهار بار، یكبار آنقدر نزدیك به او بود كه می توانست او را لمس كند. از همه مهمتر او مدعی است كه از این موجود و یك یتی مادر كه از بچه خود مراقبت می كرده و نیز یك اسكلت یتی عكس نیز گرفته است، مسنر می گوید اوخجالتی است، تقریبا" 2 متر قد دارد. شبها می آید تا گوسفند ویاک (گاوتبتی) شكار كند، یتی با همنوعان خود از طریق صدائی شبیه به سوت زدن ارتباط برقرار می كند.

یتی غول بی آزار وخیالی هیمالیا در موقعیت جذابی قراردارد كه علم را با تفكرات امیدوار كننده روبرو ساخته است . اكثر دانشمندان یتی را به این دلیل كه یك موجود خیالی است و حاصل هوای رقیق كوهستان، توهم ارتفاع و افسانه های تبتی ها است به كناری گذاشته اند ولی فوق العاده خواهدبود اگر واقعیت داشته باشد. اویكی از مخلوقاتی است كه اكثر ماآرزوی واقعیت داشتن او را داریم. اگر مسنر عكسها و قیلم ویدئویی خود را ارائه دهد، اولین مدرك مستند از این موجود است كه چند دهه ویا شاید حدود150 سال است كه اخباری درمورد او گفته می شود ولی هنوز عنوان افسانه به آن اطلاق می گردد. ادعایی خارق العاده، البته هنوز مسنر نیز یك مرد خارق العاده در دنیای كوهنوردی است . او واقعا" یك افسانه است ، سرشناسترین هیمالیانورد برای همه نسلها، او اولین كسی است كه اورست رابدون اكسیژن صعود كرده، شاهكاری كه آنرا غیر قابل تصور می پنداشتند و نیز اولین كسی است كه به تنهائی آنرا صعود كرد. او اولین كسی است كه تمامی 14 قله بلند جهان را هم صعود كرده است . راینولد مسنر متولد 17 سپتامبر 1944 در منطقه ویلنوس در جنوب تیرول ایتالیا اکنون به جایگاهی رسیده كه عده كمی از آن برخوردار هستند، او دربرخی از نواحی كاملا"‌ بکر هیمالیا درباره اولین دیدار خود بایتی می گوید: درسال 1986 درشرق تبت بعد از ردیابی جای پاهای پهن 35 سانتی اوبود، در ماه جون سال گذشته یك اسكلت را از یك چادر نشین درجلگه لاداخ مابین هند و پاكستان خریداری كرد، بعدشروع به جستجوی جدی درمحیط اطراف كرد.""برای یك هفته روزی 12 ساعت درمحیطی بدون درخت درحال جستجو بودم ، توقع نداشتم كه خیلی زود یكی ازآنها را پیدا كنم، ابتدا ما یك مادر و بچه را دیدیم، من فقط توانستم یك عكس ازپشت سرآنها بگیرم. بچه یتی موی قرمز براقی د اشت و موهای مادر سیاه بود، یتی مادر بیش از دو متر قد و با موهای سیاه چهره ای افسانه ای داشت ، وقتیكه ما را دیدند ناپدید شدند"".

دو روز بعد مسنر و همراهان او برای فیلمبرداری ازیتی كه خوابیده بود عازم شدند، آیا این ممكن بود؟ بدون تردید تبتی ها و شرپاهای نواحی اطراف قله اورست قویا" معتقدند كه یتی وجود دارد ولی علیرغم اخبار مربوط به ردپاها و رؤیت متناوب او یافتن مدرك مستند برای اثبات وجود یتی بسیار سخت است .

وجود یتی در غرب از سال 1832 زمانیکه یك انگلیسی درنپال زندگی می كرد و شنید كه موجودی كه شق و رق حركت می كند و بدن او پوشیده از موهای بلند مشكی است ، شایع شد. اسامی دیگری كه بر روی او گذاشته اند متوخانگمی، میركا، سوگپا و میگو است . اولین اسم او به معنی آدم برفی مزخرف است ولی باعث این نامگذاری ترجمه غلط یك روزنامه نگاردرسال 1921 درخصوص گزارش تیم اعزامی به اورست بود كه سبب شد این اسم به روی این موجود بی نوا گذاشته شود درصورتیكه او بیشتر مهربان و خجالتی است تامزخرف. درآن سال 32 شاهد شامل شش كوهنورد انگلیسی و 26 شرپا ردپاهای یتی را مشاهده كردند اگر چه شرح دیگری درخصوص خرسها، بزها و یا پلنگ برفی نیز داشتند. درسال 1953 زمانیكه تیمی كه به اورست اعزام شده بود موفق به صعود قله شد مسئول صومعه که یک لاما بودایی بود به سرجان هانت گفت جائی كه او كمپ را برقرار كرده بود در سال گذشته یك یتی درحال برف بازی در علفزار دیده شده است و بعلت سر و صدای بوق های شیپوری (راهبان با کمک بوقها مردم را از زمان عبادت با خبر می کنند) متواری شده است. درسال 1960 سر ادموند هیلاری پوست یك یتی را از یك شرپای روستائی قرض گرفت ولی در بررسی كه بر روی آن انجام شد مشخص شد كه پوست متعلق به یک بز هیمالیائی می باشد. دكتر كارل شوكر جانور شناس انگلیسی و متخصص در زمینه یتی می گوید در ادعاهای مسنر مواردی دال بر واقعیت وجود دارد. او می گوید یتی در بیش از 2000 كیلومتر از نواحی هیمالیا، ازپاكستان تا هند و تبت و حتی بوتان دیده شده است . آنها از سه گونه تشكیل شده اند نوع اصلی یتی قرمز است نوع بلندتر آن مشكی است و تعدادی از مشاهده ها حاكی از وجود نوع كوچكتر كه زیر شاخه ای از قرمز است را اعلام می نماید. مشاهدات مسنر تائیدی است بر دسته بندیهای فوق.

گونه قرمز یك یتی جوان است كه پس از رشد صاحب موهای مشكی می شود. مشكل بزرگ در باور وجود یتی این است كه هیچ موجودی تنها متكی به خود نمی تواند ادامه حیات دهد، برای جلوگیری از انقراض به یك كلنی یا اجتماع دست كم 50 نفره اگر نگوئیم 100 نفر برای زاد و ولد نیاز است . مسنر معتقد است یتی از مخاطرات فاصله زیادی دارد. ""من تخمین می زنم كه هزاران یتی در هیمالیا وجود دارد"". البته مشكلات بزرگ دیگری نیر در تائید وجود این مخلوق وجوددارد، اوبه منابع غذائی نیاز دارد، طبق ادعای مسنر او یك گوشتخوار است ، هنوز اخباری دال بر گم شدن گاو و گوسفندها وجود دارد اگر چه كریس بانینگتون كوهنورد معروف انگیسی كه مسنر و ناحیه مذكور را كاملا" می شناسد منكر وجود مشكل غذا در آن مناطق است. اومی گوید: ""نواحی شمال شرقی اورست به نحو عجیبی بكر و دور افتاده است و اكثرا" غیر قابل عبور بخاطر جنگلهای انبوه است "". ولی همین جنگلهامی توانند منبع غذا و سر پناه و به موازات آن مكانی برای روئیت این موجودات محسوب شوند. به تعبیری یتی درماوراء راههای برفی كه برای عبور از یك ناحیه به ناحیه دیگر درست شده است، برای فرار از خطر زندگی می كند.

دستاورد قهرمانیهای مسنر در كوهنوردی قصری است درآلپ ایتالیا و او امیدار است كه موزه ای از یتی تاسیس كند كه یافته های او را به نمایش گذارد. ولی او هنوز هیچ مدركی را نشان نداده است و باید در كتابش مداركی را كه مدعی است تهیه كرده ببینیم. درنهایت شانس بد یتی خواهد بود اگر وجود او اثبات شود.بدون شك كسی قادر به اصرار و تحریك برای شكار یكی ازآنها نخواهد بود. اگر وجود دارد مطمئنا" مثل یاکها (گاوتبتی) خود را با هوای رقیق و ارتفاع زیاد كوهستان وفق داده است. یاکها اگر به ارتفاع همسطح دریا برده شوند شاید بمیرند، ششهای آنها نمی تواند هوای غلیظ راتحمل كند. اینچنین است كه یتی آخرین حر به خود را بر علیه ما برای حفظ راز تنهائیش بكار بسته است .

دیلی میل : فایل اطلاعات یتی

اندازه : حدود 198 سانتیمتر، وزن حدود200 كیلوگرم از روی گفته های افرادی كه مدعی اند او را دیده اند و از عمق ردپاهای آنها محاسبه شده است .

ردپا: آنهائی كه دیده شده است حدود35 سانتیمتر پهنا و50 سانتیمتر طول دارند.

محل زندگی : 2000 كیلومتر محیط وسیع هیمالیا به مركزیت اورست، اكثر مشاهدات در محیط 2500 تا 3600 متر و عموما" جنگلی بوده است .

سرعت: 60 كیلومتر درساعت كه تقریبا" دو برابر سرعت یك انسان دونده است .

سبك زندگی: طول عمر حدود30 سال ، تغذیه از گاو و گوسفند، ارتباط از طریق صدائی شبیه سوت و فعالیتهای او شبانه است.

منشاء: احتمالا" بازمانده ناندرتالهائی هستند كه به مركز آسیا در38000 سال پیش عقب نشینی كرده اند.

مو: معمولا" سیاه و در جوانی قرمز و هنگام كودكی قرمز براق.

خصوصیات : حالت غیرتهاجمی اولین نكته ای است كه از رفتار او برداشت می شود و بیشتر مهربان و خجالتی است .

اسم : Abominable Snowman اسمی است كه بواسطه ترجمه غلط از لغت محلی ""متوخانگمی"" به معنی آدم برفی مزخرف گرفته شده است .

كمپانی هرالدو ویكلی تایمز با مسئولیت محدود

استرالیا/نیوزلند

21/9/1997 ساندی هرالدسان

نكته : ماتنهامی توانیم امیدوار باشیم كه ادعاهای مسنر واقعیت داشته باشد زیرا اگر چنین باشد او وجود یك موجود اسرارآمیز (ناپدیدشده ) واقعی راثابت كرده است . این اولین موجود اسرارآمیر "واقعی" است كه بطور علمی تائید می شود. از زمانیكه هیوو لمنز لغت cryptozoology به مفهوم رمزشناسی حیوانات ناپدید شده را ابداع نمود بر می گردد به دهه 1950، ادعای اسكلت یتی مهمترین یافته مسنر است وما امیدواریم اجازه دهند تحقیقات اندامشناسی بر روی آن انجام شود.

.....................

دریكی ازبزرگترین ماجراجوئی های دوران ما، علاوه برقهرمانیهای مشهوروجهانی اودركوههای هیمالیا، قطف جنوب وگرینلند رانیزپیاده طی كرد. اونویسنده بیش ازسی كتاب است كه به هجده زبان انتشاریافته است ، ازجمله اورست ، افق شیشه ای ، روح آزاد وقطب جنوب . اودریك قصردرآلپ ایتالیازندگی می كند.

سفربه نواحی كوهستانی فقط ازكسی ساخته است كه صاحب قدرت وفنون افسانه ای كوهنوردی اوبرای دوام دراین نواحی باشد، درجستجوی یتی گریزپای رینهولدمسنرمارابه قلمروهای دست نیافتنی وجذاب می برد. منطقه مرزی تاریك كه افسانه باجغرافیای بی تجربه مواجه می شود.

كارولین الكساندر، نویسنده Endurance (استقامت)

راهم رادرون بوته های سروكوهی خاكستری رنگ ادامه دادم ، ناگهان یك صدای ترسناك شنیدم ، صدای سوت بود، شبیه صدای هشداری كه بزهای كوهی به هم می دهند. ازگوشه چشمم نقش یك اندام صاف رادیدم كه ازبین درختهابه لبه منطقه صاف ،جائی كه علفزارانبوه سرتاسرشیب تندراپوشانده بودمی رفت.اوعجله داشت ، ساكت بود، خم شدودرپشت یك درخت ناپدیدشد، دوباره درنورماه پدیدارشد. چندلحظه ایستادوبرگشت وبه من نگاه كرد. دوباره صدای سوت راشنیدم ، یك صدای خشن وبرای یك لحظه خیلی كوتاه دندانهاوچشمهای او رادیدم.آن موجودبطرزفوق العاده ای رعب آوربود، صورت اویك سایه خاكستری ، اندام اویك طرح تیره پوشیده ازمو، روی دوپای كوتاه خودصاف ایستاده بود، دستهای خیلی قوی داشت كه تقریبا" تاسرزانوهایش آویزان بود. بیش ازدومتربلندی قدش بود.

بدن اوسنگین ترازانسانی به همین سایزبودولی چنان باچابكی وقدرت به سمت لبه سرازیری حركت كردكه من درآن واحدهم متحیرشدم وهم آسوده خاطر.

ازمتن داستان درجستجوی یتی نوشته راینولد مسنر


agamemnon
شنبه 16 تیر 1397 11:55 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having рroblems locating it ƅut, I'd likе to
send you an e-mail. I've gߋt some ideas for your blog
you might be іnterested іn hearing. Ꭼither way, gгeat blog
and І look forward to seeing іt grow օνer time.
Mattias
سه شنبه 29 خرداد 1397 12:57 ب.ظ
We are a group оf volunteers ɑnd opеning a neԝ scheme in our community.
Your web site offered us ᴡith valuable info tо worқ on.You've
done a formidqble joob ɑnd our entire community will be thankful to yօu.
JANAH Stone
جمعه 25 خرداد 1397 03:30 ب.ظ
There іs ϲertainly а lot to find out ɑbout thiѕ
issue. Ι reаlly like aⅼl tһе рoints үou've made.
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:06 ق.ظ

Fantastic forum posts. With thanks.
buying cialis overnight cialis 20 mg effectiveness free generic cialis cialis 5 mg only best offers cialis use the best site cialis tablets cialis rezeptfrei cialis rezeptfrei sterreich cialis coupons effetti del cialis
Augustina
جمعه 28 اردیبهشت 1397 03:21 ق.ظ
Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you been blogging for?
you make running a blog look easy. The full glance of your site is magnificent, let lone the
cntent material!
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:44 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis 30 day sample cost of cialis per pill side effects of cialis buy cheap cialis in uk dose size of cialis cuanto cuesta cialis yaho preis cialis 20mg schweiz buy generic cialis click now cialis from canada cialis sicuro in linea
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:21 ق.ظ

Regards, Wonderful information!
buy cheap viagra canada buy viagra online uk no prescription buy viagra online india buy levitra viagra buy viagra online online getting viagra online how to get viagra online viagra cheap uk viagra usa pharmacy buying cheap viagra
Amir Ali
یکشنبه 26 فروردین 1397 02:08 ب.ظ
Hellо are using Wordpress fߋr ʏour blog platform?
Ι'm new to the blog woгld bսt I'm trying to ɡet started ɑnd creаte
mү own. Ɗo you neeԀ any html coding expertise tⲟ make your
own blog? Аny һelp woսld be гeally appreciated!
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 07:04 ب.ظ

Very good content. With thanks!
cialis canadian drugs cialis ahumada cipla cialis online buying cialis in colombia cialis venta a domicilio cialis super kamagra effetti del cialis cialis super kamagra buy name brand cialis on line cialis side effects
lumigan eyelash growth application
پنجشنبه 9 فروردین 1397 08:02 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the
rest of the website is really good.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 05:43 ق.ظ
May I simply say what a relpief to uncver ɑ person that genuinely understands ᴡhat they are talking abοut on tthe net.
You definitely understand how t᧐ bringg a pгoblem to light
аnd make it important. Mⲟre аnd morе people haѵe tοo check thiѕ ⲟut aand understand tһis side of youг story.

I waѕ surprised ʏou ɑren't mpre popular given that yоu dedfinitely һave
the gift.
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 03:24 ب.ظ

Lovely content. Many thanks.
acheter du cialis a geneve wow look it cialis mexico look here cialis order on line cialis para que sirve low cost cialis 20mg where to buy cialis in ontario cialis online napol american pharmacy cialis tadalafil 20mg cialis italia gratis
CialisTheax
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:07 ب.ظ

Awesome material. Regards!
cialis 20 mg dosagem ideal cialis cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis online nz cialis dosage cialis pills boards generic cialis levitra cialis 20 mg cost can i take cialis and ecstasy
farm heroes saga cheats
جمعه 4 اسفند 1396 05:18 ب.ظ
مقاله بسیار معروف
Finn
جمعه 17 آذر 1396 09:34 ب.ظ
bookmarked!!, I love your blog!
Milla
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:33 ب.ظ
At this moment I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read other news.
http://lylasanlucas.soup.io/post/520104462/What-May-Cause-Heel-Pain-To-Flare
دوشنبه 5 تیر 1396 02:06 ق.ظ
These are actually fantastic ideas in concerning blogging.
You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.
Marti
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:54 ق.ظ
Hello to every body, it's my first pay a quick visit
of this website; this website carries remarkable and really
excellent stuff for readers.
http://coldskin3734.jimdo.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 06:56 ق.ظ
First of all I would like to say fantastic blog! I had
a quick question which I'd like to ask if you don't mind. I was interested to know
how you center yourself and clear your thoughts before writing.
I've had a tough time clearing my mind in getting my ideas
out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply
just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
Cheers!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 12:32 ب.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I
have found something which helped me. Appreciate it!
/!
جمعه 28 بهمن 1390 10:46 ب.ظ
منبع اصلی این مطلب از وبلاگ http://kouheghaf.blogspot.com/
می باشد ولی شما آن را ذکر نکرده اید؟!
دکوراسیون البرز
شنبه 24 مرداد 1388 04:31 ب.ظ
سلام به شما وبلاگ نویس موفق و با پشت کار
اگه دوست داری باهم تبادل لینک کنیم شما من را با نام دکوراسیون البرز لینک کن و به من اطلاع بده تا شما را لینک کنم .
هم اکنون ما با عکس شماره 182به روز هستیم.حتما از این عکس دیدن فرمایید و نظر خود را بگویید.
متشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر