تبلیغات
rainygirl - یتی
شنبه 24 مرداد 1388

یتی

   نوشته شده توسط: sara    

راینولد مسنر و یتی

افسانه یتی درسال 1832 آغازگردید، وقتیكه یك طبیعی دان بریتانیائی ازیك موجودپشمالوی شبیه به میمون كه درمناطق پربرف هیمالیازندگی می كرد، خبرداد.صبورانه اطلاعات جمع آوری می شد، محتاطانه ممكنهاازغیرممكنهابیرون كشیده می شد، مسنرنتیجه گرفت كه یتی یك ساختاراداركی ، سنت وموضوع جانورشناسی است ."درجستجوی یتی" یك داستان ماجراجویانه است كه شبیه بقیه نیست ، مارابیشتربه حقیقت آنسوی یك افسانه نزدیك می كندوباعث می شودكه درك كنیم كه چراآن چه كه درمسیراو درشرق تبت درآنروزدرسال 1986 بود، برای همیشه درذهن اوباقی ماند. راینولد مسنر

مسنر و یتی

من قلل هیمالیا را صعود كرده ام ویتی را چهار بار دیده ام.راینولد مسنر

 

یتی خوابیده بود، كوهنوردان به آرامی به او نزدیك شدند، پاورچین به بیست متری اورسیدند بنابراین قادر به عكاسی وفیلمبرداری ازاوبودند. حدودسه دقیقه بود كه به اوخیره شده بودند.

""او بیدار شد و ما را دید، حالت نگاه كردن او به مامثل بچه ای بود كه برای اولین بار كسی را دیده است . چشم در چشم هم دوختیم ، حتی می توانستم او را لمس كنم ، او بلندشد و آنجا را ترك كرد"".

تصور كنید اولین ملاقات واقعی مستند بین انسان ویك گونه حیاتی جدید، یتی غول برفی معروف ، او چگونه مخلوقی است؟ یك موجودمهربان خجالتی ، دیداری توأم با صلح وعدم درك متقابل؟.

كوهنوردایتالیائی رینهولدمسنر مدعی است كه دقیقا"یتی چنین موجودی بود. ومی گوید با او مواجه شده است نه یكبار بلكه چهار بار، یكبار آنقدر نزدیك به او بود كه می توانست او را لمس كند. از همه مهمتر او مدعی است كه از این موجود و یك یتی مادر كه از بچه خود مراقبت می كرده و نیز یك اسكلت یتی عكس نیز گرفته است، مسنر می گوید اوخجالتی است، تقریبا" 2 متر قد دارد. شبها می آید تا گوسفند ویاک (گاوتبتی) شكار كند، یتی با همنوعان خود از طریق صدائی شبیه به سوت زدن ارتباط برقرار می كند.

یتی غول بی آزار وخیالی هیمالیا در موقعیت جذابی قراردارد كه علم را با تفكرات امیدوار كننده روبرو ساخته است . اكثر دانشمندان یتی را به این دلیل كه یك موجود خیالی است و حاصل هوای رقیق كوهستان، توهم ارتفاع و افسانه های تبتی ها است به كناری گذاشته اند ولی فوق العاده خواهدبود اگر واقعیت داشته باشد. اویكی از مخلوقاتی است كه اكثر ماآرزوی واقعیت داشتن او را داریم. اگر مسنر عكسها و قیلم ویدئویی خود را ارائه دهد، اولین مدرك مستند از این موجود است كه چند دهه ویا شاید حدود150 سال است كه اخباری درمورد او گفته می شود ولی هنوز عنوان افسانه به آن اطلاق می گردد. ادعایی خارق العاده، البته هنوز مسنر نیز یك مرد خارق العاده در دنیای كوهنوردی است . او واقعا" یك افسانه است ، سرشناسترین هیمالیانورد برای همه نسلها، او اولین كسی است كه اورست رابدون اكسیژن صعود كرده، شاهكاری كه آنرا غیر قابل تصور می پنداشتند و نیز اولین كسی است كه به تنهائی آنرا صعود كرد. او اولین كسی است كه تمامی 14 قله بلند جهان را هم صعود كرده است . راینولد مسنر متولد 17 سپتامبر 1944 در منطقه ویلنوس در جنوب تیرول ایتالیا اکنون به جایگاهی رسیده كه عده كمی از آن برخوردار هستند، او دربرخی از نواحی كاملا"‌ بکر هیمالیا درباره اولین دیدار خود بایتی می گوید: درسال 1986 درشرق تبت بعد از ردیابی جای پاهای پهن 35 سانتی اوبود، در ماه جون سال گذشته یك اسكلت را از یك چادر نشین درجلگه لاداخ مابین هند و پاكستان خریداری كرد، بعدشروع به جستجوی جدی درمحیط اطراف كرد.""برای یك هفته روزی 12 ساعت درمحیطی بدون درخت درحال جستجو بودم ، توقع نداشتم كه خیلی زود یكی ازآنها را پیدا كنم، ابتدا ما یك مادر و بچه را دیدیم، من فقط توانستم یك عكس ازپشت سرآنها بگیرم. بچه یتی موی قرمز براقی د اشت و موهای مادر سیاه بود، یتی مادر بیش از دو متر قد و با موهای سیاه چهره ای افسانه ای داشت ، وقتیكه ما را دیدند ناپدید شدند"".

دو روز بعد مسنر و همراهان او برای فیلمبرداری ازیتی كه خوابیده بود عازم شدند، آیا این ممكن بود؟ بدون تردید تبتی ها و شرپاهای نواحی اطراف قله اورست قویا" معتقدند كه یتی وجود دارد ولی علیرغم اخبار مربوط به ردپاها و رؤیت متناوب او یافتن مدرك مستند برای اثبات وجود یتی بسیار سخت است .

وجود یتی در غرب از سال 1832 زمانیکه یك انگلیسی درنپال زندگی می كرد و شنید كه موجودی كه شق و رق حركت می كند و بدن او پوشیده از موهای بلند مشكی است ، شایع شد. اسامی دیگری كه بر روی او گذاشته اند متوخانگمی، میركا، سوگپا و میگو است . اولین اسم او به معنی آدم برفی مزخرف است ولی باعث این نامگذاری ترجمه غلط یك روزنامه نگاردرسال 1921 درخصوص گزارش تیم اعزامی به اورست بود كه سبب شد این اسم به روی این موجود بی نوا گذاشته شود درصورتیكه او بیشتر مهربان و خجالتی است تامزخرف. درآن سال 32 شاهد شامل شش كوهنورد انگلیسی و 26 شرپا ردپاهای یتی را مشاهده كردند اگر چه شرح دیگری درخصوص خرسها، بزها و یا پلنگ برفی نیز داشتند. درسال 1953 زمانیكه تیمی كه به اورست اعزام شده بود موفق به صعود قله شد مسئول صومعه که یک لاما بودایی بود به سرجان هانت گفت جائی كه او كمپ را برقرار كرده بود در سال گذشته یك یتی درحال برف بازی در علفزار دیده شده است و بعلت سر و صدای بوق های شیپوری (راهبان با کمک بوقها مردم را از زمان عبادت با خبر می کنند) متواری شده است. درسال 1960 سر ادموند هیلاری پوست یك یتی را از یك شرپای روستائی قرض گرفت ولی در بررسی كه بر روی آن انجام شد مشخص شد كه پوست متعلق به یک بز هیمالیائی می باشد. دكتر كارل شوكر جانور شناس انگلیسی و متخصص در زمینه یتی می گوید در ادعاهای مسنر مواردی دال بر واقعیت وجود دارد. او می گوید یتی در بیش از 2000 كیلومتر از نواحی هیمالیا، ازپاكستان تا هند و تبت و حتی بوتان دیده شده است . آنها از سه گونه تشكیل شده اند نوع اصلی یتی قرمز است نوع بلندتر آن مشكی است و تعدادی از مشاهده ها حاكی از وجود نوع كوچكتر كه زیر شاخه ای از قرمز است را اعلام می نماید. مشاهدات مسنر تائیدی است بر دسته بندیهای فوق.

گونه قرمز یك یتی جوان است كه پس از رشد صاحب موهای مشكی می شود. مشكل بزرگ در باور وجود یتی این است كه هیچ موجودی تنها متكی به خود نمی تواند ادامه حیات دهد، برای جلوگیری از انقراض به یك كلنی یا اجتماع دست كم 50 نفره اگر نگوئیم 100 نفر برای زاد و ولد نیاز است . مسنر معتقد است یتی از مخاطرات فاصله زیادی دارد. ""من تخمین می زنم كه هزاران یتی در هیمالیا وجود دارد"". البته مشكلات بزرگ دیگری نیر در تائید وجود این مخلوق وجوددارد، اوبه منابع غذائی نیاز دارد، طبق ادعای مسنر او یك گوشتخوار است ، هنوز اخباری دال بر گم شدن گاو و گوسفندها وجود دارد اگر چه كریس بانینگتون كوهنورد معروف انگیسی كه مسنر و ناحیه مذكور را كاملا" می شناسد منكر وجود مشكل غذا در آن مناطق است. اومی گوید: ""نواحی شمال شرقی اورست به نحو عجیبی بكر و دور افتاده است و اكثرا" غیر قابل عبور بخاطر جنگلهای انبوه است "". ولی همین جنگلهامی توانند منبع غذا و سر پناه و به موازات آن مكانی برای روئیت این موجودات محسوب شوند. به تعبیری یتی درماوراء راههای برفی كه برای عبور از یك ناحیه به ناحیه دیگر درست شده است، برای فرار از خطر زندگی می كند.

دستاورد قهرمانیهای مسنر در كوهنوردی قصری است درآلپ ایتالیا و او امیدار است كه موزه ای از یتی تاسیس كند كه یافته های او را به نمایش گذارد. ولی او هنوز هیچ مدركی را نشان نداده است و باید در كتابش مداركی را كه مدعی است تهیه كرده ببینیم. درنهایت شانس بد یتی خواهد بود اگر وجود او اثبات شود.بدون شك كسی قادر به اصرار و تحریك برای شكار یكی ازآنها نخواهد بود. اگر وجود دارد مطمئنا" مثل یاکها (گاوتبتی) خود را با هوای رقیق و ارتفاع زیاد كوهستان وفق داده است. یاکها اگر به ارتفاع همسطح دریا برده شوند شاید بمیرند، ششهای آنها نمی تواند هوای غلیظ راتحمل كند. اینچنین است كه یتی آخرین حر به خود را بر علیه ما برای حفظ راز تنهائیش بكار بسته است .

دیلی میل : فایل اطلاعات یتی

اندازه : حدود 198 سانتیمتر، وزن حدود200 كیلوگرم از روی گفته های افرادی كه مدعی اند او را دیده اند و از عمق ردپاهای آنها محاسبه شده است .

ردپا: آنهائی كه دیده شده است حدود35 سانتیمتر پهنا و50 سانتیمتر طول دارند.

محل زندگی : 2000 كیلومتر محیط وسیع هیمالیا به مركزیت اورست، اكثر مشاهدات در محیط 2500 تا 3600 متر و عموما" جنگلی بوده است .

سرعت: 60 كیلومتر درساعت كه تقریبا" دو برابر سرعت یك انسان دونده است .

سبك زندگی: طول عمر حدود30 سال ، تغذیه از گاو و گوسفند، ارتباط از طریق صدائی شبیه سوت و فعالیتهای او شبانه است.

منشاء: احتمالا" بازمانده ناندرتالهائی هستند كه به مركز آسیا در38000 سال پیش عقب نشینی كرده اند.

مو: معمولا" سیاه و در جوانی قرمز و هنگام كودكی قرمز براق.

خصوصیات : حالت غیرتهاجمی اولین نكته ای است كه از رفتار او برداشت می شود و بیشتر مهربان و خجالتی است .

اسم : Abominable Snowman اسمی است كه بواسطه ترجمه غلط از لغت محلی ""متوخانگمی"" به معنی آدم برفی مزخرف گرفته شده است .

كمپانی هرالدو ویكلی تایمز با مسئولیت محدود

استرالیا/نیوزلند

21/9/1997 ساندی هرالدسان

نكته : ماتنهامی توانیم امیدوار باشیم كه ادعاهای مسنر واقعیت داشته باشد زیرا اگر چنین باشد او وجود یك موجود اسرارآمیز (ناپدیدشده ) واقعی راثابت كرده است . این اولین موجود اسرارآمیر "واقعی" است كه بطور علمی تائید می شود. از زمانیكه هیوو لمنز لغت cryptozoology به مفهوم رمزشناسی حیوانات ناپدید شده را ابداع نمود بر می گردد به دهه 1950، ادعای اسكلت یتی مهمترین یافته مسنر است وما امیدواریم اجازه دهند تحقیقات اندامشناسی بر روی آن انجام شود.

.....................

دریكی ازبزرگترین ماجراجوئی های دوران ما، علاوه برقهرمانیهای مشهوروجهانی اودركوههای هیمالیا، قطف جنوب وگرینلند رانیزپیاده طی كرد. اونویسنده بیش ازسی كتاب است كه به هجده زبان انتشاریافته است ، ازجمله اورست ، افق شیشه ای ، روح آزاد وقطب جنوب . اودریك قصردرآلپ ایتالیازندگی می كند.

سفربه نواحی كوهستانی فقط ازكسی ساخته است كه صاحب قدرت وفنون افسانه ای كوهنوردی اوبرای دوام دراین نواحی باشد، درجستجوی یتی گریزپای رینهولدمسنرمارابه قلمروهای دست نیافتنی وجذاب می برد. منطقه مرزی تاریك كه افسانه باجغرافیای بی تجربه مواجه می شود.

كارولین الكساندر، نویسنده Endurance (استقامت)

راهم رادرون بوته های سروكوهی خاكستری رنگ ادامه دادم ، ناگهان یك صدای ترسناك شنیدم ، صدای سوت بود، شبیه صدای هشداری كه بزهای كوهی به هم می دهند. ازگوشه چشمم نقش یك اندام صاف رادیدم كه ازبین درختهابه لبه منطقه صاف ،جائی كه علفزارانبوه سرتاسرشیب تندراپوشانده بودمی رفت.اوعجله داشت ، ساكت بود، خم شدودرپشت یك درخت ناپدیدشد، دوباره درنورماه پدیدارشد. چندلحظه ایستادوبرگشت وبه من نگاه كرد. دوباره صدای سوت راشنیدم ، یك صدای خشن وبرای یك لحظه خیلی كوتاه دندانهاوچشمهای او رادیدم.آن موجودبطرزفوق العاده ای رعب آوربود، صورت اویك سایه خاكستری ، اندام اویك طرح تیره پوشیده ازمو، روی دوپای كوتاه خودصاف ایستاده بود، دستهای خیلی قوی داشت كه تقریبا" تاسرزانوهایش آویزان بود. بیش ازدومتربلندی قدش بود.

بدن اوسنگین ترازانسانی به همین سایزبودولی چنان باچابكی وقدرت به سمت لبه سرازیری حركت كردكه من درآن واحدهم متحیرشدم وهم آسوده خاطر.

ازمتن داستان درجستجوی یتی نوشته راینولد مسنر


buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 12:29 ق.ظ

Beneficial information. Kudos.
cialis therapie cialis para que sirve tadalafil 5mg weblink price cialis cialis official site cialis 5 effetti collaterali cialis generico postepay generic cialis tadalafil cialis canada on line generic cialis 20mg tablets
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:00 ق.ظ

You said this wonderfully!
cialis generic 200 cialis coupon cialis super acti cialis generico postepay generic cialis review uk cialis prices in england generic cialis at the pharmacy cialis therapie we recommend cialis best buy viagra or cialis
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:09 ق.ظ

You have made your position extremely nicely.!
buying cialis on internet buying cialis overnight 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis efficacit cialis tadalafil online cialis 30 day trial coupon cialis generisches kanada buy cialis bulk cialis cialis price thailand
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 11:44 ب.ظ

With thanks. I appreciate it!
cialis 20 mg cost import cialis cialis australia org buying cialis overnight cialis coupons printable cialis free trial canada discount drugs cialis try it no rx cialis cialis generico lilly generico cialis mexico
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Thank you! I value this.
we recommend cialis best buy 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis info cialis side effects dangers cialis generico postepay cialis 100mg suppliers enter site natural cialis ou trouver cialis sur le net opinioni cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:14 ق.ظ

Many thanks, I enjoy this!
cialis italia gratis effetti del cialis cialis australian price cialis pills boards dosagem ideal cialis discount cialis cialis prices in england 5 mg cialis coupon printable cialis cipla best buy precios cialis peru
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 12:12 ب.ظ

Wonderful data. Cheers!
generic cialis at the pharmacy we recommend cialis info cialis price thailand cialis kaufen bankberweisung recommended site cialis kanada cialis authentique suisse cialis prices cialis 100mg suppliers free generic cialis discount cialis
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 12:53 ق.ظ

Incredible quite a lot of amazing info.
cialis coupons printable what is cialis tadalafil 10 mg generic cialis levitra trusted tabled cialis softabs we choice free trial of cialis only here cialis pills cialis bula estudios de cialis genricos cialis dose 30mg
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 11:45 ق.ظ

Truly plenty of helpful information!
cialis wir preise only here cialis pills american pharmacy cialis i recommend cialis generico cialis without a doctor's prescription the best choice cialis woman cialis super kamagra only now cialis 20 mg look here cialis cheap canada compare prices cialis uk
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:47 ق.ظ

You revealed it fantastically!
get cheap cialis we recommend cialis info effetti del cialis we choice cialis uk cialis 05 cialis australia org cialis 50 mg soft tab generic cialis tadalafil brand cialis nl cialis online
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:34 ق.ظ

You've made your point!
side effects for cialis where cheapest cialis generic cialis pro link for you cialis price achat cialis en suisse generic cialis soft gels cialis generic sublingual cialis online cilas buying cialis on internet
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:19 ق.ظ

You've made your position pretty clearly..
cialis venta a domicilio generic cialis 20mg tablets prix de cialis cialis efficacit cialis daily new zealand cialis sicuro in linea cialis great britain generic cialis i recommend cialis generico link for you cialis price
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 12:47 ب.ظ

You mentioned it superbly!
cialis cuantos mg hay cialis online nederland cialis super kamagra cialis pas cher paris venta de cialis canada preis cialis 20mg schweiz enter site natural cialis cialis farmacias guadalajara where cheapest cialis cialis 20mg preis cf
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 01:13 ق.ظ

Thanks, I like it!
buy cialis online legal we like it cialis price cialis generic availability cialis online bulk cialis cialis 5 effetti collaterali cialis generico milano overnight cialis tadalafil cialis patentablauf in deutschland generic cialis levitra
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:51 ب.ظ

Superb knowledge. Regards!
safe dosage for cialis does cialis cause gout cialis soft tabs for sale cialis rezeptfrei look here cialis order on line cialis for bph chinese cialis 50 mg prix cialis once a da try it no rx cialis comprar cialis 10 espa241a
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Wonderful posts. Thank you.
cialis dosage amounts free generic cialis cialis uk next day how does cialis work buy online cialis 5mg cialis super kamagra cialis generisches kanada prix cialis once a da acquistare cialis internet cialis reviews
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:07 ب.ظ

Thank you, I like this!
wow look it cialis mexico we like it cialis soft gel only now cialis 20 mg cialis for daily use cialis et insomni only best offers 100mg cialis buy online cialis 5mg acquistare cialis internet cialis kaufen how do cialis pills work
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:07 ق.ظ

You said it nicely..
price cialis per pill cialis 30 day sample venta cialis en espaa acquisto online cialis buying brand cialis online cialis prezzo al pubblico tadalafilo buy cialis we recommend cialis info viagra vs cialis
buy generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:58 ق.ظ

Thanks! Numerous tips!

vardenafil buy generic levitra buy 10 mg levitra generic levitra levitra generic buy generic levitra buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra levitra online
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 02:59 ق.ظ

Seriously lots of wonderful data.
callus cialis generique 5 mg we choice cialis pfizer india cialis for sale in europa cialis per paypa cialis kaufen wo purchasing cialis on the internet cialis prezzo di mercato estudios de cialis genricos non 5 mg cialis generici
Cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 12:39 ق.ظ

Beneficial forum posts. Regards.
canadian cialis cialis from canada canadian cialis cialis prezzo di mercato brand cialis nl cialis herbs cialis therapie cialis 20 mg cost click now buy cialis brand warnings for cialis
http://cialisda.com/
شنبه 7 مهر 1397 09:19 ب.ظ

Amazing a lot of good advice.
cialis generico purchase once a day cialis cialis daily dose generic price cialis wal mart pharmacy cialis 5 effetti collaterali we like it cialis price the best choice cialis woman cialis rezeptfrei sterreich generic low dose cialis cialis prezzo in linea basso
online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 03:47 ب.ظ

Wow many of good knowledge!
drugs for sale on internet drugstore online legitimate canadian mail order pharmacies drugs for sale in uk drugstore online canada good canadian online pharmacies buy viagra usa canadian medications 247 drugstore online shopping canada medication list
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:31 ب.ظ

Thanks! Helpful information.
cialis therapie cialis manufacturer coupon acquistare cialis internet cialis pills buying brand cialis online purchase once a day cialis how do cialis pills work cialis generico online cialis prices in england cialis kaufen
canadian pharmacies online prescriptions
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:22 ب.ظ

Cheers. I appreciate this.
best canadian pharmacies online canadianpharmacyusa24h Canadian Pharmacy USA online pharmacies canadian online pharmacies legitimate canadian drug store are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies-24h canada pharmacies account canadian pharmacy online 24
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:06 ق.ظ

Effectively expressed of course. .
cialis vs viagra cialis online tesco price cialis cialis official site we choice cialis uk cialis lowest price cialis prezzo in linea basso cialis en 24 hora cialis diario compra calis
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:10 ب.ظ

Truly a lot of fantastic facts.
wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis info cialis kaufen wo cialis for sale buy original cialis fast cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis en mexico precio cialis generisches kanada cialis 5 mg scheda tecnica
buy generic viagra australia
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:57 ق.ظ

Nicely expressed really. .
cheapest viagra with prescription getting viagra low price viagra where to order viagra order cheap viagra viagra pharmacy buy viagra cheap viagra generic levitra online pharmacy viagra buy real viagra cheap online viagra prescription
cheap cialis 10mg
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:25 ب.ظ

Amazing posts, With thanks!
buy name brand cialis on line cialis pills click here to buy cialis cialis for sale cialis for sale cialis 20 mg buy cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis canada on line buying cialis in colombia
KSA
یکشنبه 21 مرداد 1397 12:37 ق.ظ
Ꮤhat's up, jսst ԝanted to mention, I enjoyed tһis article.
Ӏt was funny. Кeep oon posting!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30